Sensibilització i informació ambiental

Servei que s'encarrega de les tasques d'informació i divulgació amb l'objectiu de potenciar la sensibilització de la població cap el respecte al medi ambient, especialment vinculat a la mobilitat urbana.

Punt 3 de l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm.3 (IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA)

S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota del l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental. S’aplicarà només aquesta bonificació als vehicles que utilitzin gas com a combustible, als vehicles híbrids i als vehicles elèctrics, durant els primers tres anys des de la data de matriculació del vehicle. 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-09-2018 16:42