Ajornament, suspensió i retorn de quotes

2020-03-26 00:00:00

A causa de la situació provocada per l'evolució del COVID-19, l'Ajuntament de Font-rubí ajorna, suspè i retorna l'import de les següents quotes i impostos:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica - Domiciliats: s'ajorna el cobrament fins al 2 de juny.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) – No domiciliat: l’Organisme de Gestió Tributària va enviar a la ciutadania un document que indica que el termini màxim per realitzar el pagament de l’IVTM és el 4 de maig. Tanmateix, el mateix document serveix per efectuar el pagament fins al 2 de juny. Aquesta informació fa referència al pagament telemàtic o presencial a les oficines bancàries de l’IVTM. És a dir, no afecta el pagament de l’IVTM per via domiciliació bancària.

Rebut de l'aigua del 4t trimestre de 2019: s'ajorna el cobrament fins al 2 de juny.

Quotes de la Llar d'Infants Els Pinells:

  • Queden suspeses les quotes de la Llar d'infants.
  • Es retornaran els dies no consumits de les quotes de menjador.

Cursos organitzats per l'Ajuntament (aeròbic/steps, gimnàstica per a la gent gran, zumba, ioga, pilates, patchwork, etc.): es retornarà la part de la quota proporcional a les classes no realitzades.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '30-03-2020 18:06